ERZİNCAN ÇERNOBİL OLMASIN

Türkiye tarihinin en büyük depremlerini yaşamış ve aktif deprem fayı üzerinde, yani Erzincan’da bulunan bir madenin Fırat nehrinin 600-700 metre yakınına kurulan “siyanür havuzlarının” sızıntı yapmayacağını, olası bir depremden etkilenmeyeceğini söylemek bilime de akla da aykırı olur! Bu gerçeğe ve yaşananlar karşısında madenin kesin kapanması gündeme geleceğine tam tersine Çevre Bakanlığı’nın oluru ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile maden sahasının 60 hektar daha genişlemesi kararı alınıyor! ALTIN MADENİ KAPATILMALI Bu gelişmeler karşısında “Erzincan Birlik Platformu” yaptığı basın açıklamasında “Bilim adamlarından, ilgili meslek odalarından, çevreci kuruluşlardan oluşan bir heyet bölgede inceleme yapmalı ve kamuoyuna açıklanmak üzere bir rapor hazırlamalı, çevrenin kirletilmesine ve içme suyuna zehirli madde katılmasına neden olan firma için soruşturma açılmalı, Altın Madeni derhal kapatılmalı, Erzincan Çernobil olmamalıdır” vurgusu yaparken, 75 Baro “Su kaynaklarının zehirlenmesi, biyoçeşitliliğin yok edilmesi, sağlıklı gıdaya erişimin imkansızlaşması, hava, toprak kirliliği gibi birçok zarar ve ihlale yol açan felaket karşısında hiçbir canlı zarar görmeden; maden şirketinin ruhsatı iptal edilerek, altın arama faaliyetleri derhal durdurulmalıdır” talebinde bulundu! 29 Haziran 2022, İstanbul Necdet Saraç

Bir cevap yazın