ALEVİ NEFRETİ BİR SİSTEM GERÇEĞİDİR

2) Anadolu topraklarında Alevilerin kendi elleriyle yarattıkları bir tek sorun olmadığı gibi, örneğin koca Cumhuriyet tarihi boyunca Alevilerden kaynaklanan bir tek “Alevi-Sünni çatışması” yoktur! Ortadaki bütün sorunlar ve tabi ki, saldırılar ve katliamlar mezhepçi anlayışla hareket eden egemen sistemin kendi yarattığı sorunlardır: Eşit yurttaşlık hakkı da, Cemevi statüsü de, zorunlu din dersleri de sistem tarafından yaratılmış sorunlardır. Orta yerde bir Alevi sorunu yoktur, egemen bir Sünni sorunu, başka bir ifadeyle Osmanlı’dan devralınmış bir sistem sorunu vardır! 3) Eşit yurttaşlık, laiklik gibi temel adımlar atılmadan, devlet laikliği işleterek bütün inançlara eşit mesafede durmadan, nefret söylemleri cezalandırılmadan, sistemin “akıl babaları” olan “Sünni Ulema”  Aleviliği de “sapkın bir inanç” olarak görmeye, bundan kurtulmanın yolunu da “Sünnileşmiş bir Alevilik” yaratma çabasından ya da “hizaya” gelmeyeni “katli vacip” ilan etmekten geçtiğini söylemeye devam edecektir! Cumhuriyetin ikinci yüzyılına aylar kala Cemevi sorunun çözülememesinin, yasalarda ibadethane olarak görülmemesinin asıl nedeni de budur! Bu yüzden Alevilerin neredeyse tamamı “bizim ibadethanemiz Cemevidir” dedikçe, devletin Diyanet’te cisimleşmiş Sünni aklının  “İslam’da bir tek ibadethane, bir tek mabet vardır, orası da camidir, mescittir” diye bir “blok” oluşturmasının nedeni de budur!  4) 20 yıllık AKP deneyi gösterdi ki, Alevi sorunun çözümü bu iktidar sürdükçe mümkün değildir. Çünkü AKP çözümden de, açılımından da kendi Alevisini, kendi Kürdünü anlıyor! Oysa çözümün anahtarı, bütün farklı kimliklerin kendilerini rahatça ifade ettiği, birilerinin “ev sahibi” birilerinin de “misafir” olmadığı eşit yurttaşlığın öne çıktığı bir Türkiye’de yatıyor. Açık ki, “Yarının Türkiye”si ancak, devletin demokratikleşerek hakem olduğu, bütün inançlara eşit mesafede durduğu bir anlayışla kurulabilir. Gerisi lafügüzaftır! 3 Ağustos 2022 Necdet Saraç

Bir cevap yazın