“BAY BAY HEPİNİZE”

Hukuk tanımazlığın bir sonucu olarak organize kötülüğün büyüdüğü bir ortamda ortak derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olmalıdır!

Yeni bir Anayasa yapılmamışken, Anayasa’nın 101. maddesinin 2. fıkrası çok açık bir biçimde “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” diye yazarken Erdoğan “her şey sıfırlandı” diyebiliyorsa yapılması gereken eksiklikleri halının altına süpürmeden ortak yanları öne çıkarmaktır! Hele hele Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “tehdit ve suikast” iddialarının öne çıktığı, ABD, Almanya ve Fransa’nın da içinde yer aldığı bir çok ülkenin Türkiye’deki vatandaşlarını uyardıktan sonra Başkonsolusluklarını “geçici” olarak kapattığı bir ortamda Millet İttifakı’nın yan yana durması ve ortak bir mutabakat metni açıklamaları Türkiye’nin normalleşmesinin yolunu açması açısından önemlidir!

“Devletin hukuku öne çıkararak demokratikleşmesi, etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem önermesi, seçilmiş belediye başkanlarının yerine yargı kararı olmadan keyfi bir biçimde kayyım atamanın engellenmesi, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurulması, Torba Kanunun reddedilmesi, Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’nin kurulması,  YÖK’ün kaldırılması, akademik, idari ve mali özerkliğin öne çıkarılacak olması, Kamu-Özel İşbirliği projelerinin teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacak olması, düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları’nın iptali,  AİHM kararlarının uygulanacak olması, enflasyonun düşürüleceği, milli gelirin artacağı, 5 milyon yeni istihdam sağlanacağı” gibi hedefler önemlidir.

Metnin bu ve benzeri önemli vurgularına rağmen görünen o ki, Millet İttifakı ortak adayını açıklayana kadar ne metnin içeriği, ne de eksiklikleri yeterince tartışılamayacak, ortadaki tehlike yeterince görülemeyecek ve hatta her şey aday tartışmasının gölgesinde kalacak; Tıpkı, daha önce açıklanan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Temel İlkeler ve Hedefler Bildirgesi, Anayasa Değişikliği Önerisi” metinlerinde olduğu gibi, hatta CHP’nin 3 Aralık’ta yaptığı “İkinci Yüzyıl Çağrı Toplantısı” gibi…

Umuyorum bütün bu sürecin mimarı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı en kısa sürede kamuoyuna resmi olarak açıklanacak hale gelir, aday tartışması biter ve 14 Mayıs sonrası “Başka Bir Türkiye Mümkün” gerçeği konuşulmaya başlanır!

3 Şubat 2023, İstanbul

Necdet Saraç

Schreiben Sie einen Kommentar