YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN DEMOKRASİ!

Cumhuriyet, iktidarın kaynağını gökyüzünden yeryüzüne indirmenin, imtiyazın, kulun ve ümmetin yerine eşitliğin, bireyin ve yurttaşlığın geçmesidir.
Ancak laiklik ve demokrasi olmadan Cumhuriyet gelişmiyor!
Çünkü yalnızca laiklik ve demokrasi bizi, hukukun üstün olduğu, kuvvetler ayrılığının uygulandığı, etnik ya da dini kimlikler yerine eşit yurttaşlığın öne çıktığı demokratik bir Cumhuriyet’e götürür.
29 Ekim 1923’ün 96. Yılında Cumhuriyeti böyle bir yere taşırsak, işte o zaman göğsümüzü gere gere Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’yi bölgenin de, dünyanın da model ülkesi haline getiririz!