Sosyal Demokrasi – Başka Bir Düzen Mümkün

Sosyal demokrasi iktidarı hayal mi?
Yüzyıl kendini yenileyemiyor…
“Sosyal demokrasinin iktidarı hayal değil” diyenler 21. yüzyılın “romantikleri” mi?
Demokrasi ile sosyalizm idealini birleştiren, eşitlikçi, özgürlükçü başka bir düzen kurmak mümkün mü?
21. Yüzyıl böyle bir yüzyıl olabilir mi?
 “Krizler ne kadar acılı ve tehlikeli olsalar da, savaşların verildiği ve kazanıldığı zeminler” değil mi?

*
Dünya’da ve Türkiye’de sistemi tartışmadan “devleti ele geçirme” mücadelesi, yerini devleti demokratik ve sosyal olarak yeniden inşa etmeye, demokratikleştirerek dönüştürmeye bırakmalıdır. Bunun da yolu sosyal demokrasinin devrimci bir yaklaşımla kendisini yeniden yapılandırmasından ve “sosyal refah devletini” de yeniden tanımlamasından geçmektedir… 
Sosyal demokrasi yapısı gereği “reformisttir”.
Reformist taleplerin bile “devrimci sayıldığı” bu dönemde sosyal demokrasi “yıkıcı bir yapıcı” olarak “düzeni değiştirme” şansına sahiptir…
Türkiye sosyal demokrasisi değişirse Türkiye değişir. Türkiye değişirse bölge değişir…
*
İşte bu kitap hem sosyal demokrasinin temel tezlerine sorularla cevap veriyor, hem de 21. Yüzyılda „yeni bir düzenin“ kurulabileceği “hayalini” tartışmaya açıyor…

Yayıncı: Asi Kitap, Yazar: Necdet Saraç, Sayfa: 192, Yayın Yılı: Ağustos 2016

https://www.halkkitabevi.com/sosyal-demokrasi-baska-bir-duzen-mumkun

Schreiben Sie einen Kommentar