YAVUZ’UN AKLI İDRİS-İ BİTLİSİ

Bazı Kürtlere göre “Büyük diplomat”, hatta bazılarına göre Kürtlerin Nizam-ul Mülk’ü, ama kimilerine göre de “taşeron”, hatta “Kürtlerin devlet olamamasının” en önemli nedenlerinden biri. Tam bir “iblis”.

Nuri Dersimli’ye göre terddütsüz “hain”.

Resmi Osmanlı tarihine hatta Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı kitaplarına göre ise “ülkeye hizmet etmiş çok değerli bir kişi”…

Aleviler açısından ise İdris-i Bitlisi, yazdıklarıyla ve yaptıklarıyla Osmanlı katliamlarına meşruiyet kazandıran, onbinlerce Alevinin / Kızılbaşın kılıçtan geçirilmesini sağlayan büyük bir zalim…

O, aynı zamanda 16. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’nun Sünnileşmesinde ve sonrasında Sünniliğin kurumsallaşmasında ciddi rol oynamış, “fetvalar, fermanlar ve kitaplar” aracılığıyla yüzlerce yıldır devam eden Kızılbaş düşmanlığını Osmanlı sarayının penceresinden kaleme alan Hamza Efendi, İbn Kemal ve Ebu Suud gibi ulemanın en önünde olan birkaç isminden biridir…

O Yavuz Selim’in “akıl babası”dır…

https://www.halkkitabevi.com/yavuz-selimin-akil-babasi-idris-i-bitlisi

Schreiben Sie einen Kommentar