27 MAYIS OLMASA CHP İKTİDAR OLURDU

27 Mayıs hep Demokrat Parti mağduriyeti üzerinden anlatılır. Yargılama’nın biçimi, Adnan Menderes’in ve iki arkadaşının idamı haklı olarak bu mağduriyeti güçlendirir. Türkiye sağı da 61 yıldır her fırsatta hep bu mağduriyeti kullanır. Oysa 27 Mayıs bu gerçekliğin yanı sıra, “başka bir mağduriyet” daha yaratmış ve asıl olarak CHP’nin tek başına iktidarının da önünü kesmiştir. Nasıl mı? 27 Mayıs 1960, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde “ihtilal” veya “devrim”  diye anılsa da bir askeri darbeydi. Sonraları diğer bütün askeri ve sivil darbe ve darbe girişimlerinde sıklıkla duyacağımız gibi “Milli Birlik Komitesi” ilk açıklamasında, “ülkede kardeş kavgasını engellemek için yönetime el koyduklarını” belirtirken, “NATO’ya ve CENTO’ya bağlı olduklarını” da özenle açıklamayı ihmal etmiyorlardı… 27 Mayıs darbesi, 1957’de milletvekili çoğunluğuna rağmen, oransal çoğunluğu kaybeden DP’ye karşı yükselen demokratik muhalefetin de fiili olarak önünü kesti. 1957 seçimlerinde DP 1954 seçimlerine göre yaklaşık yüzde 10 kaybederek yüzde 47, CHP ise yüzde 6,3 oy kazanarak yüzde 41 alırken, aradaki oy farkı sadece 625 bindir… 1957 seçimlerinde Cumhuriyetçi Millet Partisi’nin aldığı oy oranı yüzde 6,5, Hürriyet Partisi’nin aldığı oy oranı ise yüzde 3,5’dur. DP’den daha fazla oy alan muhalefet partileri (CHP, CMP, HP), buna rağmen seçim sisteminden dolayı milletvekillerinin yalnızca üçte birini kazanabildiği için iktidar olamamıştır. Seçimde yüzde 47 oy alan DP, 610 sandalyeli parlamentonun yüzde 70’ini (424 milletvekili) kazanmıştır! Darbe yapılmamış olsa, bütün veriler, 1961 olağan genel seçimlerde CHP’nin tek başına iktidarını işaret ediyor ve “İlk Hedefler Beyannamesi”ne de açıkça yansıyan demokratikleşmeyi sağlayabileceğini gösteriyordu. 1957’de yüzde 41 oy alan CHP’nin 1959 yılında yayınladığı “İlk Hedefler Beyannamesi” halkta karşılık buluyor, “Hür basın, muhtar üniversite, teminatlı hakim, serbest toplantı, tarafsız radyo, hür ve nispi seçim” gibi vaadler mitinglerde büyük kitleleri yan yana getiriyordu. İlk Hedefler Beyannamesine göre; CHP iktidarında “Anti-demokratik yasalar kaldırılacak, Anayasa; halk egemenliği, sosyal adalet, hukuk devleti ve toplumsal güvenlik esaslarına bağlı kalınarak değiştirilecek, devlet başkanlığı tarafsızlığa kavuşturulacak,  yasama organının yürütme üzerindeki denetimi fiili ve etkin bir hale getirilecekti…”

Bir cevap yazın